Khóa cho bé chuẩn bị vào lớp 1 (bút chì)

Khóa Học

Khóa cho bé chuẩn bị vào lớp 1 (bút chì)

Khóa cho bé chuẩn bị vào lớp 1 (bút chì)

Học Phần 1: Chương trình học cho bé chuẩn bị vào Lớp 1

- Tư thế ngồi, cách cầm bút

- Đọc( đánh vần. ghép vần)

- Viết, nhận định ô ly, cách viết đúng kĩ thuật

- Làm quen với môi trường lớp học, rèn nề nếp, ý thức với việc học tập cá nhân

- Kiểm tra, đánh giá 1/1 từng buổi

- Nội dung học : đọc, viết, ghép vần 23 chữ cái đơn và 3 phụ âm ghép

Học Phần 2:

- Chỉnhlạitưthếngồi, cáchcầmbút

- Tổng kiểm tra 23 chữ cái đơn và 3 phụ âm ghép

- Đọc viết 6 cái đơn còn lại trong bảng chữ cái ,8 phụ âm ghép và các vần (ai, oi, iu, on,…)

- Luyện viết không điểm chấm sẵn để tăng khả năng nhận định ô li và tự viết

- Kiểm tra, đánh giá 1/1 từng buổi

- Nội dung học: đọc, viết, ghép vần 29 chữ cái đơn. 8 phụ âm ghép và 1 số âm vần trong tiếng việt

Học Phần 3:

- Tổng kiểm tra 29 chữ cái đơn, 11 phụ âm ghép

- Đọc câu văn, bài thơ nhằm tăng vốn từ vựng cho trẻ

- Viết không điểm chấm sẵn và luyện viết chính tả

- Kiểm tra, đánh giá 1/1 từng buổi

- Làm đề kiểm tra theo chương trình Tiếng Việt 1

Học Phần 4:

- Luyện viết không chấm, chính tả, sửa lỗi khoảng cách giữa các chữ

- Đọc hiểu bài thơ

- Luyện viết chínhtả và làm đề kiểm tra theo chương trình TiếngViệt 1

Học Phần 5: Bút mực

- Tư thế ngồi, cách cầm bút máy

- Luyện viết cỡ chữ 1 ô li, kĩ thuật viết, khoảng cách giữa các chữ

- Tập viết 29 chữ hoa theo mẫu chuẩn chương trình Bộ Giáo Dục

* Sau mỗi học phần , cô giáo sẽ tổng kiểm tra 1/1. Nếu đạt, cô giáo sẽ cho học nâng cao theo trình độ. Nếu không đạt, cô giáo sẽ trao đổi với phụ huynh để có chương trình học phù hợp với khả năng của mỗi học sinh.

Nhận diện ô li ,cách giữ vở sạch

Kĩ thuật viết chuẩn đẹp

Biết căn chỉnh khoảng cách giữa các chữ cái , các tiếng

Trung tâm có sự trao đổi thường xuyên với phụ huynh nhằm  nắm rõ khả năng tiếp thu của con để đưa ra mục tiêu học tập cũng như sự đảm bảo kết quả của con sau từng học phần

Học phí:

- 1 học phần : 1.850.000đ

Thời gian:

- 2 tháng ( nghỉ có bù buổi )

Số buổi:

- 16 buổi

Hỗ trợ trực tuyến