Khoá chữ đứng tiểu học (Lớp 1 đến lớp 5)

Khóa Học

Khoá chữ đứng tiểu học (Lớp 1 đến lớp 5)

Khóa cho bé chuẩn bị vào lớp 1 (bút chì)
  • Viết các chữ cái theo từng nhóm nét
  • Viết các vần và chữ ghép
  • Viết các bài thơ, bài văn theo mẫu chữ đẹp
  • Tập viết chữ hoa theo chuẩn của Bộ Giáo Dục
  • Tập viết nhanh có căn giờ bằng bút bi trên vở kẻ ngang
  • Đặc biệt: học viên có thể tập viết chữ đẹp theo nét chữ bản năng và CÁ TÍNH CỦA RIÊNG MÌNH
  • Nhận diện ô li ,cách giữ vở sạch
  • Kĩ thuật viết chuẩn đẹp
  • Biết căn chỉnh khoảng cách giữa các chữ cái , các tiếng
  • Trung tâm có sự trao đổi thường xuyên với phụ huynh nhằm  nắm rõ khả năng tiếp thu của con để đưa ra mục tiêu học tập cũng như sự đảm bảo kết quả của con sau từng học phần

Học phí:  

- 1 học phần : 1.850.000đ

Thời gian:

- 2 tháng ( nghỉ có bù buổi )

Số buổi :

- 16 buổi

Hỗ trợ trực tuyến