Tổng quan lớp học

Học phí

1.850.000 VNĐ


Thời gian

2 tháng


Số buổi

16 buổi


Số lượng học sinh 1 lớp

tối đa 20 học sinh


Độ tuổi

4-6 tuổi

Đảm bảo