Khóa chữ chuẩn tiểu học

Nội dung khóa học:

- Hướng dẫn tư thế ngồi và cách cầm bút mực chuẩn .

- Kĩ thuật viết chữ đơn , cách viết liền nét, nối chữ .

- Kĩ thuật viết chữ hoa.

- Chỉnh lại khoảng cách giữa các chữ , các tiếng trong 1 câu văn , 1 đoạn văn.

- Rèn tính tập trung , cẩn thận , kiên trì và nắn nót khi viết bài .


Tổng quan lớp học

Học phí:               2.150.000đ

Thời gian:            2 tháng

Số buổi:               16 buổi (mỗi buổi 1h30')

Số học sinh:        mỗi cô kèm tối đa 4 bạn

Độ tuổi:                6 đến 12 tuổi