Khóa chữ nghiêng truyền thống

    Nội dung khóa học:

 • Hướng dẫn tư thế ngồi và cách cầm bút mực chuẩn .
 • Sửa chữ chưa đúng ô li , độ cao , độ rộng .
 • Hướng dẫn lại kĩ thuật đưa bút.
 • Căn chỉnh lại khoảng cách các chữ .
 • Hướng dẫn kĩ thuật viết thanh đậm.
 • Hướng dẫn kĩ thuật viết tốc độ.
 • Căn chỉnh khoảng cách giữa các chữ.

Tổng quan lớp học

Học phí:               2.150.000đ

Thời gian:            2 tháng

Số buổi:               16 buổi (mỗi buổi 1h30')

Số học sinh:        mỗi cô kèm tối đa 4 bạn

Độ tuổi:                12 tuổi trở lên

Đảm bảo

 • Viết chuẩn đẹp chữ nghiêng truyền thống
 • Viết tốc độ khi hoàn thành khóa học
 • Phương châm lấy học sinh làm trọng tâm, chương trình phù hợp với khả năng luyện viết của từng cháu
 • Kết quả thấy rõ ngay buổi đầu tiên