Toán hành trang vào lớp 1

     Nội dung khóa học :

  • Các con làm quen với mặt số , hình học.
  • Các con sẽ học phép so sánh trong phạm vi 10.
  • Các con được học phép cộng trong phạm vi 10.
  • Các con được học phép trừ trong phạm vi 10.

Tổng quan lớp học

Học phí:               2.430.000đ

Thời gian:            2.5 tháng

Số buổi:               18 buổi (mỗi buổi 1h30')

Số học sinh:        mỗi cô kèm tối đa 4 bạn

Độ tuổi:                5 đến 6 tuổi